1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pelargos Sp. z o.o., Gwiaździsta 71, 01-242 Warszawa, +48 22 837 93 48, e-mail: dane@pelargos.com.pl (dalej także: „Pelargos”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pelargos to: inspektor@pelargos.com.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe Pelargos przetwarzać będzie w celu realizacji programu „Niebieskie Pudełko”, w tym kontaktu telefonicznego, mailowego oraz wysyłki materiałów dotyczących ww. programu, a także w celu kontaktu marketingowego ws. produktów lub usług oferowanych przez Pelargos na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Dane będą również przetwarzane dla generalnych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty naszych produktów lub usług dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności ani nie będzie w inny podobny sposób na Panią/Pana wpływać.
  3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt na e-mail: dane@pelargos.com.pl lub listownie na: Pelargos, Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.
  4. Pani/Pana dane będziemy ujawniać naszym podwykonawcom z następujących kategorii: firmy przewozowe – w celu dostawy broszur, prezentów, gratisów i tym podobnych; firmy świadczące dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić program „Niebieskie pudełko”; agencje marketingowe, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje; firmy zbierające opinie o produktach – pomagają nam, jeżeli chce Pan/Pani podzielić się opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego programu; konsultanci prawni – którzy pomagają nam organizować program i przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana uczestnictwa w realizacji programu „Niebieskie Pudełko”. Po tym okresie Pani/Pana dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń, jednak nie dłużej niż do końca roku, w którym upływa 6 lat od zakończenia naszej współpracy.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia.
  7. Ma Pani/Pan również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas, gdy nie chce Pani/Pani, abyśmy przetwarzali dane osobowe w określonym celu (np. w generalnych celach marketingowych).
  8. Uprawnienia opisane powyżej może Pani/Pan realizować poprzez kontakt na e-mail: dane@pelargos.com.pl lub listownie na: Pelargos, u Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.
  9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje Pani/Pan za naruszające prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.