Nasze zestawy co roku trafiają do ponad 1 miliona rodzin na etapie ciąży i po urodzeniu dziecka. Dają one możliwość dotarcia do 96% grupy docelowej dokładnie w chwili kiedy konsument sam aktywnie poszukuje informacji i porad.
Paczki samplingowe wręczane są przez osoby, które darzone są najwyższym zaufaniem (ginekologów, położne, pediatrów).
Zawartość paczek weryfikowana jest przez uznanych specjalistów i organizacje, w tym Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.