Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zgłoszenie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pelargos Sp. z o. o., ulica Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, tel. +48 22 837 93 48, e-mail: dane@pelargos.com.pl (dalej także: „Pelargos”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pelargos to: inspektor@pelargos.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe Pelargos przetwarzać będzie w celu realizacji programu „Niebieskie Pudełko”, w tym kontaktu telefonicznego, mailowego oraz wysyłki materiałów dotyczących ww. programu, a także w celu kontaktu marketingowego ws. produktów lub usług oferowanych przez Pelargos na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Dane będą również przetwarzane dla generalnych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty naszych produktów lub usług dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności ani nie będzie w inny podobny sposób na Panią/Pana wpływać.
3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt na e-mail: dane@pelargos.com.pl lub listownie na: Pelargos Sp. z o. o., ulica Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa